€15,95 (excl. verzending)

Koop dit boek

Mijn vriend Hitler

2015 - Abimo
November 1905, Linz. Twee tieners, allebei bezeten door muziek, ontmoeten elkaar tijdens een concert. De ene is Gust, August Kubizek. Hij werkt in de meubelzaak van zijn vader, maar droomt van een carrière als componist. De andere is Adolf, Adolf Hitler. Hij is net gestopt met school en is ervan overtuigd dat hij een beroemd kunstenaar zal worden. Het begin van een unieke vriendschap die hun leven ingrijpend verandert. Leeftijd | Vanaf 14 jaar Thema's | vriendschap, muziek, Hitler, Wenen, WO II Eerste zin | Misschien had ik hem kunnen tegenhouden. Weetje | In 2017 tourt de toneelversie van dit boek door dit Vlaanderen. ...
Hij was er, de volgende dag. Hij zou er altijd zijn.
‘Hadden we nu gezegd: vijf over zes of kwart over zes?’
Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar dat was niet zo. Ik zag het aan zijn ogen. ‘€˜Ik wilde me eerst wat opfrissen. Sorry dat ik te laat ben.’
Adolf knikte, zoals een leraar knikt die na enig aandringen toch een juist antwoord krijgt. Hij leek ongeduldig, hij balanceerde van het ene been op het andere en tikte met zijn wandelstok tegen een straatlantaarn. ‘Kom, ik wil je iets tonen.’™
Hij vertrok nog voor ik iets kon vragen.
Adolf Hitler is, helaas, de belangrijkste figuur van de vorige eeuw. Hij ontketende een wereldoorlog waarvan de gevolgen 70 jaar later nog altijd nazinderen. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog is de Tweede Wereldoorlog op 1 persoon terug te voeren: Hitler. Net daarom blijft hij ons zo bezighouden, fascineren zelfs, getuige de tientallen boeken die elk jaar over hem verschijnen.

Mijn vriend Hitler gaat niet over die oorlog of over de vreselijke dingen die Hitler aanrichtte. Dit boek gaat over zijn tienerjaren, als verwende would-be kunstenaar in Linz en als sukkelende student in Wenen, gezien door de ogen van zijn eerste en enige jeugdvriend die hij als tiener had. August Kubizek heette hij.

Hij hing aan Hitlers lippen, bewonderde hem om zijn kennis van muziek, kunst en actualiteit. Omgekeerd gebruikte Hitler zijn vriend als klankbord voor zijn talloze onrealistische ideeën en plannen.

 
In Hitlers tienertijd zijn de kiemen te vinden voor de latere dictator.

Hitler leidde als 16-jarige een apart leven, maar tegelijk was hij niet veel anders dan sommige 16-jarigen van nu. Ook hij was een jongeman die zich afvroeg wat hij zou worden, wat hij zou studeren, wat zijn talenten waren en wat hij daarmee kon doen. Hij overschatte zijn talenten op meerdere vlakken, maar doen andere 16-jarigen dat soms ook niet? Hij werd verwend door zijn moeder, die hem aanbad.

De jonge Hitler hoorde te weinig ‘nee’, kreeg altijd zijn zin, was betweterig en geen fijne vriend - daarvoor was hij veel te egoïstisch. Maar een ‘monster’? Nee. Was hij irritant? Ja. Was hij gewelddadig? Helemaal niet.

Als Hitler ons blijft fascineren, dan is het vaak om één reden: hoe is het mogelijk dat een onbeduidende jongeman, die als jonge twintiger in een opvangtehuis belandde en geen idee had wat hij met zijn leven zou aanvangen, uitgroeide tot een dictator die tientallen miljoenen mensen de dood injoeg?

 
Hij overschatte zijn talenten op meerdere vlakken, maar doen andere 16-jarigen dat soms ook niet?

In Hitlers tienertijd zijn de kiemen te vinden voor de latere dictator. Hij raakte gefrustreerd omdat hij niet werd erkend als een groot kunstenaar, verbitterd door de dood van zijn moeder (zijn vader stierf eerder, hij werd dus wees) en vooral: het Wenen waarin hij belandde, was helemaal niet de romantische kunststad die hij had verwacht. Hij zag armoede, overbevolkte wijken, massale immigratie en een falend politiek bestel.

De kiemen waren gelegd, maar het zou pas tijdens en na de Eerste Wereldoorlog zijn, dat Hitlers opmars begint.
RESEARCH

Een jaar heb ik mij verdiept in de jeugd van Hitler en alle publicaties daarover gelezen die volgens historici de moeite waard zijn. Vreemd genoeg valt over Hitlers tienerjaren erg weinig terug te vinden. Biografen gaan er snel aan voorbij, en hebben dan nog vooral aandacht voor de onverkwikkelijke familiegeschiedenis van Adolfs vader.

Het boek dat August Kubizek na de oorlog over zijn vriendschap met Hitler schreef, is uiteraard een leidraad geweest. Niet dat ik die blindelings heb gevolgd: onderzoekers hebben intussen verscheidene passages ontdekt waarin Kubizek de waarheid geweld aandoet of de dingen fraaier en romantischer voorstelt dan ze waren.

Mijn vriend Hitler is uiteraard geen wetenschappelijk werk, maar een (historische) roman. Daarvoor zijn niet alleen (correcte) historische feiten nodig, maar ook scènes en dialogen. De dialogen heb ik uiteraard moeten verzinnen, maar dan wel in situaties, omstandigheden en gebeurtenissen die historisch correct zijn. Ik heb dit in eer en (ge)weten gedaan.

LINZ

Het eerste deel van het boek speelt zich af in de Oostenrijkse stad Linz. Ik bezocht er verschillende plekken waar zich scènes in het boek afspelen: Kubizeks winkel (foto 1), Hitlers huis (foto 2, derde verdieping), de Hauptplatz (foto 3) en natuurlijk het Landestheater (foto 4), de plek waar Kubizek en Hitler elkaar ontmoetten.

IMG_4622 kopie   IMG_4601 kopie  IMG_4585 kopie  IMG_4635 kopie
Richard Wagner > Vorspiel (Lohengrin)

Hitler was als tiener al bezeten van de muziek van Richard Wagner en zou dat zijn hele leven blijven. In Wagners urenlange opera's staan meestal Germaanse mythen centraal. In het boek ontmoeten August en Adolf elkaar tijdens een voorstelling van Lohengrin. Ze zijn allebei betoverd door het hemelse Vorspiel.

Franz Léhar > Danilo's Lied (De lustige weduwe)

Veel minder bekend is dat Hitler fan was van de luchtige operettes van Franz Léhar. Dat de vrouw van de componist van joodse afkomst was, vormde blijkbaar geen probleem.

Arnold Schönberg > Verklärte Nacht
Het Wenen van begin de 20ste eeuw gonsde van nieuwe, ongehoorde muziek. Hitler had er hekel aan, zoals aan alle moderne kunst. In Mijn vriend Hitler neemt August Kubizek met deze muziek op subtiele manier wraak.
"Beklemmend"
Kubizek is zich zijn hele leven blijven verbazen over de man die hem zijn droom hielp realiseren en aan die van 75 miljoen anderen een einde maakte. De afwezigheid van een moreel oordeel daarover maakt deze jeugdroman overtuigend. (Lees meer...)
Pjotr Van Lenteren in De Volkskrant (NL)

"Behoorlijk gewaagd"
Een behoorlijk gewaagd boek, absoluut het lezen waard. Al is het maar om ervan te leren. Een kleine les om ons te helpen dat de geschiedenis zich herhaalt, wellicht. (Lees meer...)
Lekker Lezen, Nederlandse recensie-website

"Indrukwekkend en geloofwaardig"
Piet De Loof is erin geslaagd een indrukwekkend en geloofwaardig portret neer te zetten van de mens Adolf Hitler en hoe hij was als tiener. Het verhaal is tot op de dag van vandaag nog actueel. Denk maar aan de jongeren die radicaliseren. (Lees meer...)
De Boekenkast, Nederlandse recensie-website

"Ook boeiend voor volwassen lezers"
Een ongewoon en controversieel thema. Staat Adolf Hitler in de geschiedenis van de mensheid niet bekend als de niets ontziende dictator, die tijdens de Tweede Wereldoorlog meedogenloos tientallen miljoenen mensen de dood in joeg? (...) Doorheen de roman ontdek je dat niemand als onmens geboren wordt. (...)  Dankzij de goed uitgewerkte historische achtergrond en het vaak onbekende feitenmateriaal is Mijn vriend Hitler ook boeiende lectuur voor volwassen lezers. (Lees meer...)   Lees-Wijzer, website voor lezers én begeleiders

 

Andere boeken van Piet